Saturday, April 22, 2017

Babaw

have you ever felt that you have become shallow?

i did.

it happened two weeks ago after i sent a message to one of my friends who was online.  we said hi and hello.  then i started whining about my conquest for that one great love.  of finding a caucasian to fill that need.

it was my turn to ask him how he was doing when he said something about himself.

i felt like i was slapped to wake up from becoming shallow.  here i am complaining about my luck in dating when a friend is facing a real challenge.

how often do we complain about our situation?  do we ever get to pause and think deep to realise that we are still blessed?


Sunday, April 9, 2017

Indiana Jones

inindyan ako,

nagluto ako ng noodles, bumili ng wine at naglinis ng room.  bumili pa ako reed diffuser para mabango ang kuwarto.

as i type this, lagpas alas otso na ng gabi.  nagugutom na at magisa sa bahay.  after exerting effort for this date, nauwi lang pala sa wala,

sa nakalipas na mga buwan na wala ako dito, okupado ng trabaho, online dating and paminsang minsan na pagpunta sa gym.  inuubos ang oras sa trabaho o di kaya sa mga gawaing bahay.

ang buhay nga naman ng isang OFW.

so, kakain ako kasama ang aking housemates.  bubuksan ang bote ng wine at sisikaping huwag ubusin.

paalam muna.  marami ang susunod.