Friday, February 5, 2016

Tumaba Ka Pa Sana

yes, i got the job.

pero sa short span ng career ko, kanina lang ako nangamote sa exam.  i think i did well naman sa interview so i think that really helped a lot.  and for you who was so inconsiderate in dumping me before my interview, tumaba ka pa sana! 

thank you po, Jesus.

No comments: