Friday, July 13, 2012

Eating My Own Words

i'm wide awake at 2 am. right now, gusto kong sumigaw for things na hindi ko naman mababago. particularly, ang katoxican which led me to these lessons that i learned the hard way today.

1.) true friends will never leave you even in times of trouble. so charl, alisan ang pagiging maasim sa kanila.

2.) save! putik, i felt like a beggar kanina. always make the right choice in buying things.

3.) haste makes waste. alam mo yung feeling na alam mo naman e pero, hindi mo nagawa. nakalimutan mo or may ginawa kang iba na kailangan din.

ang hirap. ngayon palang, gusto ko nang sumuko at sabihin kay mark na tama siya.

No comments: