Monday, April 6, 2009

Present sa Galaan!

every month i have 19 shifts at work pero ako na mismo ang nagbabawas nun kaya ang mga susunod na larawan ay bunga ng aking matinding pagnanais na mapagaan ang buhay ko. in short, bunga ng aking pag-aabsent.

ako sa likod ng fountain


si ate jen, sheila at ako at the lakeside


ako paakyat sa tagumpay (?)


under the egyptian heat


the very old cairo city...thanks to sheila for coming up with the idea to explore the city, lonely planet guide to egypt for giving us directions and to ate jen for being adventurous enough to come with us.

next target: alexandria!

No comments: