Saturday, May 9, 2009

Siya at Ako

modern ako, traditional siya.

liberal ako, conservative siya.

silent-type ako, may pagka-nagger siya.

madalas, salungat ang aming konsepto sa mga bagay-bagay kaya madalas ang sagutan pag minsan.

hindi ko siya maintindihan, hindi rin niya ako maintindihan.

pero kahit ano pa man ang sabihin niya, hindi ko mababago ang buklod na nagdudugtong sa aming buhay.

kung wala siya, wala rin ako.

kaya ma, happy mothers' day sayo.

mula sa iyong pinaka-independent at pinaka-outspoken na anak.

No comments: