Saturday, February 26, 2011

Spikeone thing na natutunan ko sa laro ng FEU MVT is huwag tira lang ng tira.

there are lot of ways to score a point sa laro ng volleyball. sa serve, sa block at sa palo.

sa palo, madaming paraan. meron ung tamang placing. o kaya sa tamang timing at tamang lakas pwede na. sa paraan ng FEU, laging sa lakas ang pamamaraan na gamit nila.

given na that they can hit the ball really hard. they can set beautiful plays. but thing is, wag nang ipilit ang isang bagay na hindi pupuwede. think of other ways to get the score.

so i guess, huwag ko na ring ipilit ang mga hangarin ko sa ngayon. i will think of other ways to score sa life.

the team may have lost this season but the spirit will only be more encouraged to train hard to get the championship next season.

as for me, i will not give up as well. i will just be more motivated to succeed.

Faith Empowers Us!

No comments: