Friday, October 31, 2014

85: Shortened

Mukhang hindi na magtatagal ang aking pagpupuyat at pagiging on-call. I have decided that my current patient will be my last.  Tama na muna.  Magpapahinga muna ako.

Naconfirm ko rin kahapon ang ilang detalye sa pag-alis ko.  It seems that my 106 days of waiting and preparation are too many.   Mapapaikli ang lahat.  

For now, tiis muna sa pagpupuyat mula sa pagbabantay ng isang maysakit.  

No comments: