Wednesday, October 20, 2010

Barbaric

sa mga taong nagtatanong pero ayaw maniwala sa mga sinasabi ko, isang malaking SH*T para sa iyo.

ang kagalingan sa trabaho ay hindi nasusukat sa paraan ng pagsasalita o kung sa paano ka umasta.

kapag hindi masyadong magaling at ang pagpapanggap ay hindi kapani-paniwala, tumahimik na lamang.

No comments: