Tuesday, November 10, 2009

Bangon

sasabihin ko sa iyo ito: hindi masamang mabigo at hindi natatapos ang lahat sa mga kabiguan.

ilang taon na nga ba ang lumipas pero bakit tila nakabaon ka pa rin sa nangyari sa nakaraan. takot. nangangamba. bakit? hindi naman nagtatapos ang buhay at mundo mo diyan.

mangarap ka. humayo ka at abutin ang langit. hindi pa huli ang lahat. ang kailangan mo lamang gawin ay maniwala sa iyong sarili na ang lahat ay makakaya mo. bumangon ka. hindi pa huli ang lahat ate.

1 comment:

Anonymous said...

sleeping beauty?