Thursday, November 19, 2009

Clueless

mauudlot pala.

sa anong dahilan? hindi ko alam.

matutuloy pa ba? malay ko.

anong gagawin mo? wala akong maisip.

fuck!

*********************************************************************

more time? pwede.

more preparation? maari.

better plan? siguro.

not meant for you? baka.

fuck!

*********************************************************************

minsan, ang tadhana ay mapagbiro. sa hindi malamang kadahilanan, ang mga bagay na iyong mimithi ay biglang naglalaho.

ngumiti ka sabi nila pagkat ang tadhana ang gumuhit ng iyong kapalaran. ngunit, masisi ko ba ang aking sarili na ngumiti sa paglalaro ng aking buhay?

sawa na ako sa paghihintay at higit sa lahat, ang makipaglaro. buong buhay ko, hinayaan ko ang elemento ng tadhana at kapalaran na manguna sa akin. subalit, ano ang aking napala? isang hunghang na larangan na pilit kong pinag-iibayo sa paglinang nito. nagnanais na ito ang magtutulak sa aking tagumpay.

ang lahat ay huminto ngayon. ang lahat ay nabura. ang lahat ay nakatanaw sa susunod kong hakbang.

fuck! fuck dahil clueless ako!

No comments: