Saturday, December 19, 2009

Question and Answer

sa mundo, marami ang tanong na hindi natin kayang sagutin. bumabagabag, humahanap tayo ng sagot. ngunit kadalasan, ang paghahanap natin ng sagot ay nauuwi lang sa mas marami pang sagot.

sabi nga nila, what we do not know does not kill us. tama nga naman kasi the truth hurts. at kagaya ng kinalabasan sa paglubog at pagsikat ng araw, nasa huli ang pagsisisi. pagsisisi kung bakit nga ba inasam pa natin ang sagot.

am i gonna be happy? am i gonna be in uk by next year? will i be in a relationship? mga tanong na wala pang sagot. takot? wala akong nararamdaman na ganun dahil sa isip ko, ayong mabuhay nang may mga naiwang bagay na walang sagot.

No comments: