Friday, June 18, 2010

Peace Tayo

sa lahat ng mga nakikita kong nurse sa daan na walang habas sa pagsira ng dangal ng isang nurse...

sa lahat ng mga nurse na gumamit ng kapit/padrino/backer/kakilala/kamag-anak/kaibigan para makapagtrabaho at hindi dumaan sa tamang proseso ng hiring...

sa lahat ng mga nurse na nagrereklamo sa hirap ng trabaho...

sa lahat ng mga ospital na nananamantala sa mga nurse sa pamamagitan ng pagkakaroon ng volunteer/reliever program..

sa lahat ng mga opisyales ng gobyerno na walang ginawa sa kalagayan ng mga nurses...

isang malutong na salamat at goodluck sa inyong buhay.

No comments: