Friday, May 6, 2011

That's It

yesterday, isang supervisor ng boss namin ang pumunta sa office. ang sadya? magpapatransfer sa ancillary unit ang isang staff niya. mula sa isang department, magpapalipat na naman siya after ng ilang buwan.

nagalit ang boss namin. wala raw siyang security sa kanyang trabaho at kung inilipat sa ancillary ay magpalipat na naman ng ibang area. in addition, kakaregular lang niya nung february.

i guess, isa itong parinig at warning sa hindi ko matahimik na kaluluwa. a reminder na kailangan ko munang magserve to where i am right now. this i what i needed to hear siguro after all those yearnings to be somewhere else. even considering going back to egypt.

so two years. that's it. after all, ito ang usapan namin ni ate before i started my application for my master's degree.

No comments: