Saturday, September 11, 2010

Bundokang
mga bundok
ng mga pagsubok ay
hindi natatapos sa isang
araw. o sa isang natahak na tuktok.
mahaba pa ang araw. madami pang bundok ang
naghihintay sa aking pagdating. aking aakyatin tangan ang isang
hangarin: ang makarating sa rurok at malanghap ang sariwang hangin ng tagumpay.

No comments: