Tuesday, April 19, 2011

Fangs

at heto na ang pinakaka-abangang kabusyhan ngayong semana santa. ang quality circle implementation, e.r. report at ang pagsisimula ng audit.

may kasama pang pagdecipher ng parang cryptic orders ng doctor.

true to the essence of this week, kailangan ang pagtitika. sacrifice. after all, lahat ng mga pagtitiis ay walang sinabi sa ginawa Niya para sa atin.

pero, lumalabas lang ang pagiging tao ko.and now, my fangs are out! sarap mangagat!

*photo taken here.

No comments: